Koncepce

Volejbal Kroměříž, z.s.
O klubu
Volejbal v Kroměříži má dlouholetou tradici. V rámci organizace Sokol Kroměříž byl roku 1924 registrován oddíl volejbalu a brzy po jeho založení slavil první úspěchy. Už ve 40. letech volejbalisté Kroměříže hráli nejvyšší soutěž a stali se dokonce 3x mistry Československa.
Na dlouholetou a úspěšnou historii navazuje svou činností klub Volejbal Kroměříž, založen na jaře roku 2017. Klub vnikl jako nová alternativa k současným sportovním spolkům v Kroměříži. Hráčská základna klubu čítá těsně po svém založení první dvě desítky hráčů, což značí velký zájem ze strany mládeže a současně signálem pro předpoklad dalšího úspěšného rozšíření. Věříme proto, že do začátku nadcházející sezony 2017/2018 se počet hráčů a hráček zdvojnásobí.
Volejbal Kroměříž si klade za prioritu především důraz na odbornost a zkušenosti svých trenérů (trenéři II. a III. třídy) a současně staví na úzké spolupráci se ZŠ Slovan Kroměříž, SK Kojetín, Sokolem Kroměříž i odborného střediska Fyzio Smile. A jaké jsou vize klubu do budoucna? Dále jej aktivně rozvíjet, podporovat mládež, a detailně se zaměřit na jednotlivé složky organizace klubu:
Trenérství
Zájem o volejbal stále roste a je nutné zvyšovat počty trenérů, zajistit jejich odbornost, metodickou podporu a podpořit jejich motivaci ke kvalitně odvedené práci.
Realizační tým
Rozšíření stávajícího realizačního týmu a členy, kteří se budou spolupodílet na odborné péči a rozvoji sportovců:

Sportovní lékař
Tréninkové zázemí
Pro efektivní práci klubu je nutné zajistit další vhodná sportoviště. Jejich zajištění je často náročné, jelikož je nutné brát v úvahu nejen obsazenost prostoru, ale musí tu být současně dobrá dostupnost pro tréninky (po školním vyučování), vyhovující nároky na prostor, kvalitní vybavení i jejich využitelnost pro víkendové pořádání turnajů.
Strategie zapojení klubu
Zapojením klubu do soutěžích mladších věkových kategoriích (barevný volejbal), nabídne rodičům všeobecnou přípravu po stránce atletické, gymnastické, zdravotní a herní. Z hlediska perspektivy klubu a takto nastavené politiky výchovy mládeže si v budoucnu ušetříme nemalé náklady spojené s chodem a zázemím celého oddílu. S tím souvisí vybudování družstva v seniorské kategorii, jakož

Soubory ke stažení

Partneři & sponzoři